logo
Thông tin pháp lý
Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm...

24/06/2013

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC dot

Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

24/06/2013

NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG dot

Nghị định 48/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Nghị định 48/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

20/06/2013

Nghị định 48/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính dot

Công văn 3314/TCHQ-CCHĐH năm 2013 thực hiện chuyển tồn nguyên liệu cho doanh nghiệp chế xuất

Công văn 3314/TCHQ-CCHĐH năm 2013 thực hiện chuyển tồn nguyên liệu cho doanh nghiệp chế xuất

20/06/2013

Công văn 3314/TCHQ-CCHĐH năm 2013 thực hiện chuyển tồn nguyên liệu cho doanh nghiệp chế xuất do Ban cải cách hiện đại hóa ban hành dot

Thông tư sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi

Thông tư sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi

13/06/2013

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 58/2013/TT-BTC ngày 8/5/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối vớ dot

Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm biểu thếu nhập khẩu ưu đãi

Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm biểu thếu n...

13/06/2013

Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hà dot

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Ngân hàng Nhà nước về Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Ngân hàng Nhà nước về Quản lý, vận hành và sử dụn...

13/06/2013

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2010/TT-NHNN ngày 9/11/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng dot

Thông tư ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Thông tư ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

04/06/2013

Thông tư 10/2013/TT-BCT về mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung do Bộ Công thương ban hành dot

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠN...

04/06/2013

Thông tư 42/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành dot

Thay đổi mới trong Pháp luật về Chống bán phá giá của Liên Minh Châu Âu

Thay đổi mới trong Pháp luật về Chống bán phá giá của Liên Minh Châu Âu

04/06/2013

Ngày 17 tháng 1 năm 2013, Ủy ban về bện pháp chống bán phá giá của WTO đã đăng thông báo của Liên minh Châu Âu (EU) về việc ban hành Quy định số 1168/2012 sửa đổi Quy định số 1225/2009 về chống lại hàng hóa bán phá giá từ nước không phải thành viên dot

Thông tư quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng chi nhán...

21/05/2013

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kin dot

1
2