logo
Mừng sinh nhật
Nguyễn Thanh Minh

Nguyễn Thanh Minh

Giám đốc Cty TNHH MTV TMDV & Môi trường Lộc Minh Phát

Ngày sinh : 02/07

Phạm Thị Trang

Phạm Thị Trang

Giám đốc Công ty TNHH MTV Kim Dũng Tín

Ngày sinh : 05/07

Nguyễn Thị Bích Thủy

Nguyễn Thị Bích Thủy

Trợ lý Xí Nghiệp Xử Lý Chất Thải-Công Ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước-Môi Trường Bình Dương

Ngày sinh : 06/07

Lê Thị Thu Hồng Ngọc

Lê Thị Thu Hồng Ngọc

CT HĐQT Cty CP Suất ăn công nghiệp Trương Nguyên

Ngày sinh : 07/07

Nguyễn Phước Bình

Nguyễn Phước Bình

Giám đốc Cty TNHH TM DV Hoài Phương

Ngày sinh : 07/07

Lê Hoàng Nhân

Lê Hoàng Nhân

Phó Giám đốc Công ty TNHH TMDV Hạt Gạo Việt

Ngày sinh : 07/07

Nguyễn Đình Nhớ

Nguyễn Đình Nhớ

Giám đốc Công ty TNHH TM&DV tin học Đôi Mắt

Ngày sinh : 10/07

Trần Minh Trà

Trần Minh Trà

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương

Ngày sinh : 10/07

Nguyễn Tấn Phú

Nguyễn Tấn Phú

Giám đốc Công ty TNHH MTV Thịnh Hòa Hiệp

Ngày sinh : 11/07

Nguyễn Văn Long

Nguyễn Văn Long

Tổng Giám đốc Công ty CP SX TM Thành Long

Ngày sinh : 12/07

Lê Hùng Thắng

Lê Hùng Thắng

Giám Đốc Công ty TNHH Tân Hoàn Cầu

Ngày sinh : 13/07

Vương Siêu Tín

Vương Siêu Tín

Giám Đốc Cty TNHH Phước Dũ Long

Ngày sinh : 13/07

Nguyễn Như Bộ

Nguyễn Như Bộ

Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Dương Gia Phát

Ngày sinh : 14/07

Đinh Tấn Tuấn

Đinh Tấn Tuấn

Giám đốc Cty CP Thiết Bị Văn Phòng Sao Mai Bình Dương

Ngày sinh : 17/07

Trần Ngọc Lợi

Trần Ngọc Lợi

Phó GĐ Công Ty TNHH Đại Gia Thành

Ngày sinh : 18/07

Lê Phụng Hân

Lê Phụng Hân

Giám Đốc Công ty TNHH Tư Vấn Nhật Minh Kiến Hưng

Ngày sinh : 18/07

Tạ Thanh Phấn

Tạ Thanh Phấn

Giám đốc Công ty TNHH Ống nhựa Vĩnh Khanh

Ngày sinh : 19/07

Nguyễn Lương Tâm

Nguyễn Lương Tâm

Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Dân - CN Bình Dương

Ngày sinh : 21/07

Trần Minh Ngôn

Trần Minh Ngôn

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thực phẩm BNB

Ngày sinh : 26/07

Phạm Chí Thắng

Phạm Chí Thắng

Giám Đốc Công ty TNHH TM-DV Cơ Khí Chính Xác Nam Thiên Trường

Ngày sinh : 27/07

Nguyễn Thanh Tòng

Nguyễn Thanh Tòng

P. Giám Đốc Bảo Hiểm Nhà Rồng Bình Dương

Ngày sinh : 28/07

Phan Văn Xứng

Phan Văn Xứng

Giám đốc Công ty cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long- chi nhánh Bình Dương

Ngày sinh : 29/07

Lê Tấn Tây

Lê Tấn Tây

Giám Đốc Ngân hàng TMCP Đông Á-Chi nhánh Bình Dương

Ngày sinh : 30/07

Lý Cẩm Hớn

Lý Cẩm Hớn

Giám Đốc Ngân hàng Hong Leong Việt Nam

Ngày sinh : 30/07

Lưu Trí

Lưu Trí

Giám Đốc Công ty TNHH Công Nghiệp Nghệ Năng

Ngày sinh : 30/07

icon