logo
Mừng sinh nhật
Nguyễn Trần Quang Huy

Nguyễn Trần Quang Huy

Giám đốc Công ty Bảo hiểm MIC Bình Dương

Ngày sinh : 01/02

Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Trung Kiên

Giám đốc Cty TNHH Đầu tư xây dựng Nguyên Cát

Ngày sinh : 01/02

Mai Thanh Sơn

Mai Thanh Sơn

Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Gốm Mỹ Nghệ Sài Gòn

Ngày sinh : 01/02

Bùi Việt Thi

Bùi Việt Thi

Giám Đốc Cty TNHH Tư Vấn-ĐTXD và thương mại Gia Nguyên

Ngày sinh : 01/02

Huỳnh Chu Ba

Huỳnh Chu Ba

P. Tổng Giám đốc Cty CP Lâm Sản&XNK Tổng hợp BD

Ngày sinh : 02/02

Lâm Trường Tam

Lâm Trường Tam

Giám đốc Chi nhánh BD Ngân hàng TMCP An Bình - Chi Nhánh Bình Dương

Ngày sinh : 02/02

Lê Thế Hà

Lê Thế Hà

CTHĐQT kiêm TGĐ Cty CP Hồng Hà Phát

Ngày sinh : 03/02

Nguyễn Văn Long

Nguyễn Văn Long

CTịch HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI HẢI LONG

Ngày sinh : 04/02

Hồ Văn Đoàn

Hồ Văn Đoàn

Giám đốc Cty TNHH DV Bảo vệ BD

Ngày sinh : 08/02

Lý Huy Cường

Lý Huy Cường

Phó Giám Đốc Cty TNHH Cường Phát

Ngày sinh : 08/02

Nguyen Maily Anna Maria

Nguyen Maily Anna Maria

Tổng giám đốc Công ty TNHH Premiata Việt Nam

Ngày sinh : 10/02

Lê Thị Thanh Hải

Lê Thị Thanh Hải

Phó Giám Đốc Ngân Hàng TMCP Việt Á Chi Nhánh Bình Dương

Ngày sinh : 10/02

Trần Quang Bình

Trần Quang Bình

Giám đốc Công ty TNHH MTV TM & DV Quang Bình

Ngày sinh : 10/02

Trần Thị Bích Hằng

Trần Thị Bích Hằng

GĐ chi nhánh Cty CP Đầu tư Xây dựng & Kinh doanh Bất Động Sản Thiên Phú Hưng

Ngày sinh : 12/02

Nguyễn Hồng Tuyên

Nguyễn Hồng Tuyên

Công Ty Cổ Phần Bê Tông Becamex

Ngày sinh : 13/02

Nguyễn Anh Hoằng

Nguyễn Anh Hoằng

Giám Đốc Cty TNHH TVXD Gia Anh

Ngày sinh : 14/02

Lê Thị Trang Đài

Lê Thị Trang Đài

Chủ DN Beauty Spa Trang Đài

Ngày sinh : 15/02

Nguyễn Hữu Nghĩa

Nguyễn Hữu Nghĩa

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát Triển Tây Nam Việt

Ngày sinh : 16/02

Ngô Hồ Quốc Phú

Ngô Hồ Quốc Phú

Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ và XD Thiên Nhiên

Ngày sinh : 17/02

Lê Hồng Phoa

Lê Hồng Phoa

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương

Ngày sinh : 19/02

Nguyễn Thái Minh Quang

Nguyễn Thái Minh Quang

Giám Đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Bình Dương

Ngày sinh : 20/02

Lê Ngọc Huy

Lê Ngọc Huy

CT H ĐQT-Phó hiệu trưởng Đào tạo Trường Trung Cấp Nghề Nghiệp Vụ Bình Dương

Ngày sinh : 21/02

Nguyễn Việt Hùng

Nguyễn Việt Hùng

Giám Đốc Cty TNHH Cầu Đường Xây Dựng Hưng Thịnh

Ngày sinh : 22/02

Nguyễn Ngọc Sơn

Nguyễn Ngọc Sơn

Giám Đốc Công ty TNHH Tri Thức

Ngày sinh : 29/02

Nguyễn Phương Nam

Nguyễn Phương Nam

Giám đốc Công ty TNHH Đông Nam Hải

Ngày sinh : 29/02

icon