logo
Văn kiện đại hội
Quyết định V/v ban hành Quy chế hoạt động của BCH Hội DNT Bình Dương

Quyết định V/v ban hành Quy chế hoạt động của BCH Hội DNT Bình Dương

20/08/2013

Quyết định V/v ban hành Quy chế hoạt động của BCH Hội DNT Bình Dương. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương, quy chế hội viên và hội viên danh dự, ban cố vấn. dot

Văn kiện đại hội IV- Phương hướng nhiệm kỳ IV

Văn kiện đại hội IV- Phương hướng nhiệm kỳ IV

15/10/2012

Nhiệm kỳ IV (2012 - 2015) của Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới dự báo có những diễn biến phức tạp, với những khó khăn, thuận lợi đan xen. Doanh nhân trẻ đang nhận được nhiều sự quan t dot

Văn kiện đại hội IV - Báo cáo nhiệm kỳ III

Văn kiện đại hội IV - Báo cáo nhiệm kỳ III

15/10/2012

Đại hội Hội Doanh nhân Trẻ Bình Dương lần thứ IV nhiệm kỳ 2012 – 2015 với tinh thần đoàn kết và quyết tâm của doanh nhân trẻ trong tỉnh, cống hiến trí tuệ, tài năng, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, chủ động hội nhập và phát triển bền vững, xung k dot

Văn kiện ĐH nhiệm kỳ III

Văn kiện ĐH nhiệm kỳ III

15/10/2012

Báo cáo kết quả hoạt động HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ BÌNH DƯƠNG Nhiệm kỳ I (2004 – 2006) Và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2006 – 2009) dot

1