logo
Giới thiệu

Sự thành lập của Hội Doanh nhân Bình Dương

-    Bình Dương được biết đến như là 1 hiện tượng của cả nước từ thập niên cuối TK20 về sự năng động và linh họat trong việc xây dựng các chương trình thúc đây kinh tế, đặc biệt Bình Dương rất thành công trong việc tạo nhiều cơ hội cho các doanh nhân trẻ được phát huy năng lực và chứng tỏ bản thân.

Trong xu thế hội nhập, làm thế nào để tận dụng tốt cơ hội vượt qua thách thức để cạnh tranh. Doanh nhân trẻ có nhiều năng lượng, linh họat, và mạnh dạn nhưng cũng có nhiều bất lợi ở chổ không có nhiều kinh nghiệm.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng cần có sự kiên kết hợp tác, hỗ trợ nhau để phát triễn. Như vậy cầu nối cho sự hợp tác này không ai khác hơn là các hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề. Sự thành lập Hội doanh nhân trẻ Bình Dương là 1 điều tất yếu phải làm để giúp các doanh nhân trẻ có thể phát huy thêm sức mạnh vốn có của mình.

-    Được thành lập năm 1999. Tên gọi: Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương. Là tổ chức xã hội tập hợp những doanh nhân trẻ. Đến nay Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương có hơn 100 thành viên chính thức và rất nhiều hội viên danh dự tại tỉnh Bình Dương.   

Thành viên
Là Doanh nhân, nhà quản lý điều hành doanh nghiệp, cá  nhân có uy tín

Lĩnh vực ngành nghề của thành viên
Đa lĩnh vực: Kinh doanh, dịch vụ, thương mại, ngân hàng…Sản xuất: gỗ, giày da, may mặt…

Thành viên các Ban trong BCH Hội doanh nhân trẻ Bình Dương:

-    Ban Văn Phòng - Truyền thông:    

 1. Chị Nguyễn Thị Lê An                   Trưởng ban
 2. Chị Trần Thị Thanh Trang
 3. Chị Hồ MInh Diễm Kiều.
 4. Chị Tạ Thị Thanh                      

-    Ban Hội viên - Đào Tạo:

 1. Anh Lê Nguyễn Hồng Phương      Trưởng ban
 2. Anh Dương Công Đức
 3. Anh Đoàn Quang Tú
 4. Anh Lê Vũ Thủy
 5. Anh Nguyễn Thanh Trung

-    Ban Quan hệ Cộng đồng:

 1. Anh Nguyễn Ngọc Đức                     Trưởng ban
 2. Anh Nguyễn Văn Ân
 3. Anh Đặng Thành Vinh
 4. Anh Nguyễn Hữu Nghĩa
 5. Anh Lý Châu Lâm
 6. Chị Nguyễn Thị Nhi
 7. Anh Huỳnh Hữu Tín
 8. Anh Nguyễn Ngọc Minh
 9. Anh Ngô Hồ Quốc Phú
 10. Anh Nguyễn Văn Phát
 11. Anh Đoàn Quang Tú
 12. Anh Mai Văn Nghĩa

-    Ban Pháp chế - Chính sách:                                 

 1. Anh Phạm Trọng Nhân                    Trưởng ban
 2. Anh Từ Minh Tuấn
 3. Anh Nguyễn Thanh Trung
 4. Anh Vương Siêu Tín
 5. Anh Nguyễn Hồng Anh
 6. Anh Nguyễn Anh Hoằng 

-    Ban Xúc tiến - Thương mại - Đầu tư:

 1. Chị Nguyễn Thới Hòa Bình               Trưởng ban
 2. Anh Nguyễn Thanh Phong
 3. Anh Lưu Trí
 4. Anh Nguyễn Hữu Nghĩa
 5. Anh Nguyễn Văn Phát
 6. Lê Văn Thệ
 7. Nguyễn Minh Sơn
 8. Nguyễn Minh Khoa
 9. Đoàn Văn Út
 10. Lê Vũ Thủy          

Cơ cấu tổ chức

Mục đích:

1.    Đoàn kết, tập hợp các doanh nhân trẻ Việt nam đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương,
2.    Phấn đấu vì sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên,
3.    Đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Dương

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động:

1.    Tự nguyện, tự quản, tự chủ về tài chính.
2.    Hiệp thương dân chủ và thống nhất hành động.
3.    Đoàn kết, tương trợ và hợp tác bình đẳng.
4.    Hội hoạt động theo chương trình, kế hoạch của hội trên cơ sở điều lệ hội, chính sách, pháp luật của nhà nước.
5.    Hội phải chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của mình trước pháp luật.
-    Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ- (Principle of activity: Self willingness and democracy)

Chức năng của Hội.

1.    Đại diện cho giới doanh nhân trẻ Bình Dương trong các quan hệ trong và ngoài nước theo quy định pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.
2.    Hỗ trợ các doanh nhân trẻ trong phát triển nghề nghiệp, hợp tác đầu tư, phát triển kinh doanh, trong học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp.
3.    Là diễn đàn cung cấp, trao đổi thông tin, ý kiến của các doanh nhân trẻ và giữa các doanh nhân trẻ với các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các doanh nhân khác.
4.    Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho hội viên; đoàn kết, tập hợp, phát triển và phát huy vai trò, nguồn lực của giới doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương


Hoạt động chính của Hội

-    Tạo 1 môi trường chung cho doanh nhân thực hiện các chương trình mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác.
Nói ngắn gọn là: Gắn kết Doanh nhân với Doanh nhân. Doanh nhân với Chính quyền, Doanh nhân với cộng đồng.
-    Tổ chức các hoạt động để hỗ trợ doanh nhân trẻ nâng cao trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp, phát triển hoạt động kinh doanh, phát triển doanh nghiệp
-    Hợp tác với nhau để tiêu thụ sản phẩm của nhau (Có thể sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhau với 1 mức giá ưu đãi hơn, 1 điều kiện thanh tóan chi trả linh họat hơn, v.v… Góp phần tăng sức tiêu thụ hàng hóa của nhau lên).
-    Trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh
-    Tìm kiếm cơ hội đầu tư
-    Xây dựng thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp
-    Thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội
-    Các họat động “Doanh nhân với cộng đồng” như: Công tác xã hội, từ thiện, chương trình quỹ tài năng trẻ để khích lệ tinh thần học tập của giới trẻ, chương trình quyên góp ủng hộ thanh niên xa quê có hòan cảnh khó khăn.

Bình luận
Tên: Email:
capchar refresh Mã bảo vệ:
Bình luận: